logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

[สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง] ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การประมูลขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาศาล ครั้งที่ 2/2564

กรมธนารักษ์ กำหนดเปิดประมูลขายที่ราชพัสดุ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Treasury e-Auction) ครั้งที่ 2 จำนวน 130 รายการ (182 แปลง) โดยจะเริ่มเปิดการแข่งขันเสนอราคา ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. และปิดการแข่งขันเสนอราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ที่ https://auction.treasury.go.th โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลเสนอราคาซื้อที่ราชพัสดุ สามารถสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2564 (ก่อนเวลา 18.00 น.)

อัลบั้มภาพ

18 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุการประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ครั้...
  15 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิ...
  4 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 285 ครั้ง
 • [สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง] ประชาสัมพันธ์สำนักธนารักษ์พื้้นที่ลำปางแห่งใหม่
  7 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง