logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ (พร้อมที่ดินนอกที่ตั้งอาคาร) เพื่อประโยชน์อื่นๆตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.1341(บางส่วน)

อัลบั้มภาพ

10 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป...
  24 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • (เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 13.00 น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง) เป็นต้นไป เหรียญกษ...
  19 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • [สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง] วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านที่ราชพัสดุ ให้แก่ข้าราช...
  วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านที่ราชพัสดุ ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทาน สายอำนวยการ จำนวน 100 คน หลักสูต...
  16 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง