logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้า

     ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางมีความประสงค์จะให้เช่าอาคารราชพัสดุเลขที่ 2 ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ลป. 2 (บางส่วน) หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน นสล. เลขที่ 979/2505 เลขที่ดิน 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เนื้อที่ใช้สอย 104 ตารางเมตร พร้อมที่ดินนอกที่ตั้งอาคาร เนื้อที่ประมาณ 16.50 ตารางวา โดยให้สิทธิแก่ผู้ประมูลได้เช่าเป็นเวลา 15 ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่าเป็นต้นไป ด้วยวิธีประมูลเสนอเงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าตามเงื่อนไขการประมูล (แบบ จป. 2/53)

     ผู้ที่สนใจเข้าประมูลสามารถติดต่อขอซื้อ/ขอรับผังอาคาร แบบสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุของกระทรวงการคลังและใบเสนอให้เงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน/อาคารราชพัสดุ (แบบ จป. 10/53) รวมทั้งหมดในราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง 295 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ทุกวันในเวลา 09.00น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5426 5062 ต่อ 205

อัลบั้มภาพ

25 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป...
  24 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • (เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 13.00 น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง) เป็นต้นไป เหรียญกษ...
  19 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • [สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง] วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านที่ราชพัสดุ ให้แก่ข้าราช...
  วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านที่ราชพัสดุ ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทาน สายอำนวยการ จำนวน 100 คน หลักสูต...
  16 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง