logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

[สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง] วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านที่ราชพัสดุ ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทาน สายอำนวยการ

วันที่ 16  พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00-11.00 น. ธนารักษ์พื้นที่ลำปางได้มอบหมายให้ นายกมลชัย งามมีศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ และนายศุภโชค ทองเนตร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านที่ราชพัสดุ ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทาน สายอำนวยการ จำนวน 100 คน หลักสูตรอำนวยการและสนับสนุน  โดยเป็นการบรรยายแบบ online ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องเรียนออนไลน์  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

อัลบั้มภาพ

16 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป...
  24 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • (เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 13.00 น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง) เป็นต้นไป เหรียญกษ...
  19 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ (พร้อ...
  10 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง