logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุให้แก่ผู้ประมูลทรัพย์ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ นิลพันธุ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมโอนขายที่ราชพัสดุซึ่งเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 69913 ระวาง 4845I4418-8 เลขที่ดิน 56 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เนื้อที่ 0-0-70 ไร่ ผู้จะซื้อที่ราชพัสดุ รายนางอุบล คุณหอม ในการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุ ตามผู้จะซื้อตามสัญญาจะซื้อขายเลขที่ 114/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

 

อัลบั้มภาพ

25 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที...
  1 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ...
  25 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • การจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง