logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3/2563 ณ ตลาดชุมชนบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง จัดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นที่ห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3/2563  โดยขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  พร้อมกับเที่ยวชม ชิม ช็อป ใช้ เลือกซื้อสินค้าอุปโภค และบริโภคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันหลวง ณ ตลาดชุมชนบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อัลบั้มภาพ

12 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ใน...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ใน...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการจัดการต่อเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น...
  22 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง