logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565

สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อํานวยความสะดวก #betterservice

อัลบั้มภาพ

24 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่...
  25 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การเปิดประมูลที่ดินและอาคารราชพัสดุ
  8 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเปิดประมูลที่ร...
  4 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง