logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 285 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุการประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ครั้...
  15 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • [สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง] ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การประมูลขายทรัพย์สินที่ตกเป...
  การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบประมูลของกรมธนารักษ์ คร...
  18 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • [สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง] ประชาสัมพันธ์สำนักธนารักษ์พื้้นที่ลำปางแห่งใหม่
  7 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง