logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การเปิดประมูลที่ดินและอาคารราชพัสดุ

     ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางจะเปิดประมูลที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ลป.2 (บางส่วน) ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 0-0-41 ไร่ พร้อมอาคารซึ่งปลูกบนที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าง จำนวน 1 หลัง โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ดังช่องทางต่อไปนี้

1. เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง 295 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

2. โทรศัพท์ 0 5426 5062 , โทรสาร 0 5426 5063

3. ทาง E-mail : rtlpg1@treasury.go.th

อัลบั้มภาพ

8 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่...
  25 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเปิดประมูลที่ร...
  4 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง