logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการจัดการต่อเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจที่ให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง

เอกสารดาวน์โหลด

22 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ใน...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ใน...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระ...
  10 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง