logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 5/2563 ณ ตลาดชุมชนบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2563 นางกนิษฐา  ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปางและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2563  และเที่ยวชิม ช้อป ชม สินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมือง สินค้าทั่วไป  ณ ตลาดชุมชนบ้านสันหลวง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.494  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหลวง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อัลบั้มภาพ

2 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน...
  14 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อการ...
  6 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำปาง...
  1 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง