logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 5/2563 ณ ตลาดชุมชนบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2563 นางกนิษฐา  ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปางและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2563  และเที่ยวชิม ช้อป ชม สินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมือง สินค้าทั่วไป  ณ ตลาดชุมชนบ้านสันหลวง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.494  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหลวง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อัลบั้มภาพ

2 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงา...
  23 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมกิ...
  14 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นทีลำปาง จัดกิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระท...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง