logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมพิธีเปิดร้าน Farmer's Market และโครงการสร้างแบรนด์ Premium Grade

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมเปิดร้าน Farmer's Market และโครงการสร้างแบรนด์ Premium Grade ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง ถนนฉัตรไชย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

23 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน...
  14 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อการ...
  6 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำปาง...
  1 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง