logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางเขมฤดี จันทร์คง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในตำแหน่งประธานกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อัลบั้มภาพ

14 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อการ...
  6 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำปาง...
  1 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการใช้...
  27 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง