logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายวิรัช เกตุนวม ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการงานตามยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจประจำ สำนักงานธนารักษ์พื้นลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2565 นายวิรัช  เกตุนวม ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานราชการตามยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจประจำ รับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนโครงการสำคัญต่างๆในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายทรงพล  ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง

20 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์
  26 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพ...
  26 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้...
  21 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง