logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2565 โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์
  26 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพ...
  26 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • นายวิรัช เกตุนวม ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการงานตามย...
  20 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง