logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (เต้นเข้าจังหวะ) กับชุมชนบ้านสันหลวง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (เต้นเข้าจังหวะ) กับชุมชนบ้านสันหลวง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อัลบั้มภาพ

14 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2564 ณ ตลาดชุมชนบ้านส...
  14 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2564 ณ ตลาดชุมชนบ้าน...
  14 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่...
  30 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง