logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นทีลำปาง จัดกิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง “กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ"

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นางกนิษฐา  ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง จัดกิจกรรมมอบอาหารกล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ณ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ ตำบลพระบาท อำภอเมือง จังหวัดลำปาง

“กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ”

อัลบั้มภาพ

26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน...
  14 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อการ...
  6 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำปาง...
  1 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง